• Email: info@woodx.sk

Proces

Proces realizácie nábytku

  • ZAMERANIE
  • 3D návrh
  • VÝROBA
  • MONTÁŽ

Zameranie nábytku realizujeme na základe dohody miesta a času so zákazníkom. Po konzultácii s odborným pracovníkom a zameraní nábytku si zákazník vyberie materiál a farbu zo širokej škály ponúkaných materiálov vo vzorkovníku. V nadväznosti na druh nábytku si zákazník vyberie nábytkové kovanie, nábytkový systém a nábytkové úchyty. Na základe týchto skutočnosti sa vyhotoví 3D návrh a cenová ponuka. Nami ponúkané materiály a nábytkové systémy sú výlučne od renomovaných svetových výrobcov.

Poskytujeme tiež komplexné služby v oblasti 3D návrhu interiérového nábytku. Každý u nás vyrobený nábytok je najprv navrhnutý v 3D CAD programe špičkovým odborne školeným pracovníkom. Navrhnutý nábytok je vždy jedinečný, špeciálne navrhnutý na mieru podľa požiadaviek zákazníka. V procese návrhu môže zákazník meniť svoje predstavy. Ak si zákazník nechá zameraný a navrhnutý nábytok vyrobiť u nás, tak je 3D návrh zdarma. V inom prípade je 3D návrh spoplatnený samostatnou hodinovou sadzbou.

Naša spoločnosť WoodX, s.r.o. vyrába nábytok na mieru, podľa požiadaviek zákazníka. Výrobu máme sústredenú vo vlastných výrobných priestoroch, kde odborne školený personál vyrába nábytok s použitím moderného technologického vybavenia. Každý nábytok vyrábame až po odsúhlasenom 3D návrhu.  Počas celého výrobného procesu (zameranie, návrh, výroba a montáž) spolupracujeme zo zákazníkom a zohľadňujeme jeho pripomienky a predstavy.

Montáž nábytku je realizovaná odborne školenými pracovníkmi s dlhoročnou praxou. Ich práca je vďaka profesionálnemu náradiu a ich skúsenostiam jednoduchou záležitosťou. Na našu odvedenú prácu máme množstvo pozitívnych referencií. V procese montáže je zahrnuté vynesenie častí nábytku, ich rozbalenie, montáž nábytku na požadované miesto, likvidácia obalových materiálov a upratanie priestoru, v ktorom sa prace realizovali. V prípade potreby je možné dohodnúť demontáž starého nábytku. Naše vybrané realizácie si môže pozrieť v záložke projekty.