20
mar

Nová web stránka

Spustili sme novú web stránku, na ktorej nájdete všetky potrebné informácie jednoduchšie, prehľadnejšie a rýchlejšie. Zmenený bol tak obsah, ako aj štruktúra a dizajn stránky.

Nová web stránka sa riadi pravidlom „všade na tri kliky“ – užívateľ sa má dostať k potrebnej informácii maximálne na tri kliknutia. Základné princípy zohľadňované pri tvorbe web stránky boli jednoduchosť, prehľadnosť, logické členenie, krátke a zrozumiteľné texty a vizuálna čistota.

Veríme, že sa vám naša nová web stránka páči a že na nej ľahko nájdete všetky potrebné informácie.