• Email: info@woodx.sk

O nás

WoodX s.r.o.


Spoločnosť WoodX, s.r.o. sa zaoberá návrhom, výrobou a montážou interiérového nábytku na mieru, podľa požiadaviek zákazníka. Jej výroba siaha do predchádzajúcich generácií s tradíciou stolárskej výroby. V súčasnosti je výroba spoločnosti sústredená vo vlastných výrobných priestoroch, ktorých súčasťou sú najmodernejšie drevoobrabacie stroje od renomovaných svetových výrobcov. Dizajn, výrobu a montáž zabezpečuje vysokokvalifikovaný personál, ktorý je zárukou precízne a profesionálne odvedenej práce.

Hlavné ciele firmy WoodX, s.r.o.

www.woodx.sk

  • spokojnosť klienta,
  • prispôsobenie sa požiadavkám klienta,
  • sledovanie najmodernejších trendov v oblasti dizajnu a výroby nábytku,
  • neustála modernizácia technológií a strojového parku,
  • zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov,
  • upevňovanie postavenia firmy na trhu,
  • zvyšovanie konkurencieschopnosti firmy,
  • dlhodobý a neustále narastajúci hospodársky rast firmy,
  •  spolupráca s odbornými a vysokými školami.

Povedali o nás